Hình thức thanh toán

  • Mọi chi phí liên quan đến sản phẩm, dịch vụ khách hàng vui lòng thanh toán trực tiếp cho nhân viên của chúng tôi sau khi giao nhận, lắp đặt.
  • Chúng tôi chỉ chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hang, lắp đặt. Chúng tôi không chấp nhận bất cứ hình thức thanh toán nào khác.
  • Khi khách hàng thanh toán bằng hình thức khác mà xảy ra vấn đề gì chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm.