Chính sách vận chuyển

  • Sau khi Ban Quản Lý Website TMĐT Khung treo Tivi HCM xác nhận đơn hàng mà khách hàng đã đặt hoàn tất Nhân viên giao hàng của Khung treo Tivi HCM sẽ trực tiếp giao hàng và lắp đặt. Mọi chi phí liên quan đến việc giao hàng và lắp đặt đã được thống nhất giữa khách hàng và Khung treo Tivi HCMkhi khách hàng đặt hàng.
  • Trong trường hợp Khung treo Tivi HCM không có trụ sở/văn phòng tại địa bàn tỉnh/thành phố có địa chỉ mà khách hàng đã yêu cầu giao hàng thì sau khi Ban Quản Lý Website Khung treo Tivi HCM xác nhận đơn hàng mà Thành viên đã đặt hoàn tất, nhân viên trụ sở/văn phòng sẽ đóng gói và chuyển cho Công ty giao nhận thực hiện vận chuyển và giao hàng cho khách hàng. Trong trường hợp này, tùy theo địa chỉ của khách hàng, phí vận chuyển sẽ được thống nhất giữa hai bên theo từng trường hợp cụ thể.

Lắp đặt

  • Mọi sản phẩm được cung cấp bởi Khung treo Tivi HCM sẽ được lắp đặt hoàn toàn miễn phí. Nhân viên giao hàng chịu trách nhiệm lắp đặt sản phẩm. .
  • Khi nhân viên giao hàng từ chối lắp đặt hoặc đòi thêm bất kỳ khoản phí nào, khách hàng vui lòng thông báo với chúng tôi để kịp thời xử lý.